Mobirise Website Builder

REDEMPTOR

Per sanitatem ad sanctitatem

Kik vagyunk?

A Megváltós Nővérek mentálhigiénés segítő szolgálata vagyunk. Főleg rendi intézményeket támogatunk lelki napok tartásával, közösségeik fejlesztésével, egyéni lelkigondozással - mentálhigiénés szemlélettel, megváltós lelkiségében.

A redemptor szó jelentése: megváltó. Szinonimáival – megmentő, szabadító, üdvözítő – Jézus Krisztus megnevezései közé tartozik. A Redemptor hominis enciklika bátorítására segíteni szeretnénk abban, hogy mindenki „felfedezze önmagát” (71). Az önismeret és lelki egészség támogatásán túl azonban arra is törekszünk, hogy személyes üdvtörténetünk teljességében láthassuk kapcsolatainkat, életeseményeinket. Jelmondatunk ezt így fogalmazza meg:
Per sanitatem ad sanctitatem.

Logónk, a mentőöv a vízhez kapcsolódó gazdag, keresztény szimbólumvilág részét képezi és szolgálatunkban a megmentést, szabadítást, új életet és a reményt jelenti. De felfedezhető benne a Megváltós Nővérek hivatalos jele is, a kelta kereszt, sajátos, döntött formában - akár a magyar koronán. Szolgálatunkban a személyközpontú segítő szemlélet találkozik a rendalapító, Alfonza Anya örökségével: "Szeretettel és jósággal bánjatok mindenkivel, aki gondoskodásotokra van bízva, mert Isten általatok gondoskodik ezekről az emberekről"

Munkatársaink

Mobirise Website Builder
Biró Szilveszter
Tréner, mentálhigiénés lelkigondozó

Küzdelmes útszakaszokon, kapaszkodóknál vagy ereszkedőknél úgy igyekszem útitárs lenni, hogy az Evangélium fényében is láthassuk életünk eseményeit, hogy hol vagyunk és hová tartunk. „Mert Tenálad van az élet forrása, s a Te fényedben látjuk az igazi fényt." (Zsolt 35,10) Végzettségeim, tapasztalataim abban segítenek, hogy együtt találjuk meg az élet és öröm forrását. Bátorságot egy következő útszakaszra.

Mobirise Website Builder
Kurali Dominika
Mentálhigiénés lelkigondozó

Szerzetesként és lelkigondozóként személyes elhívásom, hogy értő hallással és érző szívvel, a Lélek vezetésében kísérő társként lehessek melletted, hogy együtt tudjunk ránézni minderre a reménységre, igazságra és gazdagságra, amelynek te is részese vagy, és segítő társad lehessek abban a lelki folyamatban, amely e belső szabadság útjára vezet. „…és meglátja minden ember az Isten szabadítását.” (Lk 3,6)

Mobirise Website Builder
Török Dénes
Szervezetfejlesztő

Szervezetfejlesztőként mindig az élő közösséget próbálom felfedezni, mert a bölcsesség a célok megfogalmazásához, a kreativitás a tervek kigondolására és a szükséges erő a cselekvéshez ott van, ahol élet van. Az Élet - így nagybetűvel is - hívő emberként számomra az Evangélium örömhírét jelenti és arra bátorít, hogy ne adjam fel a továbbvezető utak keresését. "(...)hogy életük legyen és bőségben legyen." (Jn 10,10)


"Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet." 1Kor 13,12


Szolgálatunk

Mobirise Website Builder
Lelki napok

Kreatív feladatok, szerepjátékok, rövidfilmek, zene, szimbólumok, színek, evangéliumi történetek – kis és nagycsoportos reflexiók, Evangélium.

Mobirise Website Builder
Közösségek

Szervezet- és közösségfejlesztés; az egymás iránti bizalom, empátia és az összetartozás érzésének erősítése; közös erőforrások felfedezése.

Mobirise Website Builder
Lelkigondozás

Személyes beszélgetések – akár a szimbólumok vagy egyéb kreatív eszköztár segítségével. Kulcsszavakban: önbecsülés, szabadság, felelősség, remény.

Mobirise Website Builder
Tréning

Különösen az emberi méltóságunkat érintő témákban érzékenyítő tréningek; bántalmazó minták azonosítása, biztonságos környezet megteremtése  

A Redemptor Mentálhigiénés Segítő Szolgálat az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának egy belső szervezeti egysége, amely a rendi intézményeket támogatja.

  • IRODA
  • 1085 Budapest
  • Horánszky utca 17.
  • www.redemptor.hu
  • dominika@redemptor.hu


  • © redemptor.hu 2023